Klachtenprocedure

Procedure voor het indienen van klachten

Kapsalon de Jonge probeert als erkend Haarwerkbedrijf fouten tot een minimum te beperken. Indien u toch een klacht heeft proberen we dit natuurlijk naar tevredenheid op te lossen. Als ANKO lid zijn we aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken gevestigd in Den Haag. Indien u van mening bent dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost door ons, dan kunt u een klacht indien bij de Geschillencommissie. Klachten worden volgens het reglement Geschillenregeling ANKO sectie Haarwerken behandeld door de SGC, te downloaden op www.anko.nl